СПЕШНИ МЕРКИ: КРИБ с конкретни предложения за облекчаване на фирмите