Дневен ред на сесията на ОбС-Пловдив на 14 септември