Гешев: Има производство, което поражда неясноти за имунитета на президента