Документите, подписвани от Кирил Петков, могат да се оспорват един по един