Отчетоха ръст на продажбите на апартаменти „на зелено”