Двама членове на Комисията по хазарта се изправят пред съда