Нено Димов: В бедните райони замърсяването на въздуха е високо