Газгорещен дебат в германския парламент за разходите за енергия