ИЗМАМА: Камиони минават фиктивни технически прегледи