Спешно търсят трафпостове в Югоизточна България със СОТ