Здравните власти: Епидемичната обстановка се влошава, мерките се неглижират