Укрепена е пречиствателната станция на язовир „Ясна поляна“