Нов център за даряване на кръвна плазма отваря в Плевен