Сан Франциско спира продажбите на електронни цигари