Романът „Задругата“ и тайните на българското оцеляване