СЛЕД МОБИЛИЗАЦИЯТА: Москва обяви, че 10 хиляди души са се явили доброволно