Родителите са причинили умишлено пожара във Варна, при който загинаха двете им деца