Николай Банев: Компаниите ни извършват нормална бизнес дейност