Българска делегация няма да пътува до Йерусалим за Благодатния огън