Големи щети за застрахователи заради инцидента в Суецкия канал