Контрера: Проблемът в столицата с нелегалните мигранти е хронифициран