Людмил Киров: Искам да остана, но само при финансови гаранции