"Денят на живо": Гости са проф. Румяна Коларова и Валерия Велева