Коритаров: Отношенията между Турция и ЕС са динамични и нестабилни