Продължава издирването на изчезналите баща и син под връх Ботев