Кои са най-сериозните дефекти и нарушения при обществените поръчки?