СЕМ обсъжда процедурата за прекратяване на мандата на шефа на БНР