Тодор Батков посочи изход за Левски от патовата ситуация