Големият град: инвалидната количка не значи "прикован"