Д-р Бруск Халил: Хората да потърсят лекарска помощ, ако симптомите не отминават