Игри на волята: България (20.10.2021) - част 1: Мани се самоотлъчи от племето на Бойците