Какво може да установи разследването на приватизацията?