Регнер: България е написала домашното си за Шенген, няма пречки пред членството ѝ