Родители на бунт срещу раздаването на стипендии на ромски ученици