Защо се стигна до агресия в общинския съвет в Шумен?