Люпко влуден - хока всички, че не слагат лед на Евандро