ПРОВЕРКА НА NOVA: Има ли надписване на сметките за ток?