Защо ментоловите цигари са по-вредни от другите видове такива?