Проф. Кожухарова: Новите мерки не предвиждат затваряне на заведенията