EMA: Европейският съюз да развие капацитета си за производство на ваксини