Знакови лица от няколко партии няма да бъдат депутати