Агрометеоролог: Резките температурни разлики създават стрес и на растенията