Чуждите инвестиции в България са спаднали, твърди Стопанската камара