Икономическият министър ще уволни двама от тримата членове на ББР