Адвокат Михаела Димитрова за правата ни при отменен полет