Загорчич си изпусна нервите, предупредиха го официално