Близките на убито на пътя дете искат справедливост