Богдан Милчев: Трагедията на „Струма” я бяхме предрекли и то с документи