"Приказката продължава": P.I.F., приятелите и съпругата на Димо със спомен за певеца