Антималарийно лекарство има положителен ефект при пациенти с COVID-19